Aynalı Muska

Aynalı Muska

Stilize edilmiş ve en basite indirgenmiş göz biçimi olan muska motifi, Anadolu’da nazara karşı en sık kullanılan motiftir. Göze gözle karşı koymak niyetiyle üçgen ve benzeri geometrik formlarla uygulanır.

8000 yıl once obsidyenden, daha sonra parlatılan metallerden yapılan ayna ise, nerdeyse tüm medeniyetlerde anlam yüklenen bir obje olmuştur (MÖ 6000’e ait dünyanın en eski aynası Çatal Höyük’te bulunmuştur). Ayna, Gılgamış Destanı’nda (Sümer) kurtarıcı, Eski Yunan’da kehanet, AntikMısır’da ebediyet, Çin’de koruyuculuk, Mayalar’da tanrılara erişim, Hunlar’da rütbe, EskiTürkler’de ise bahtı açan nazardan koruyan bir sembol olarak kabul edilmiştir. Şamanizm’de kem gözleri kovduğuna inanılan ayna, binlerce yıldır Türk gelinlerinin de başında bu amaçla kullanılmıştır.

İşte bu iki nazar kovucu sembol, Mesele için usta sadekarımız tarafından elde dövülen bronzla bir araya geldi. Aynalı Muskalar, büyük koruma isteyenlere kolye, çift yönlü koruma isteyenler için ise küpe olarak üretildiler ve bozuk para çantası olarak kullanabileceğiniz el yapımı deri muskalarla paketlendiler.

8 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla
8 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla