Sonsuz Aşk Düğümü (Bağlılık)

Sonsuz Aşk Düğümü (Bağlılık)

Asya ve Avrupa'da Gönül Meselesi - Sonsuz Aşk Düğümü (Bağlılık)

Sonsuz aşk düğümü isimli bu sembole ait en eski buluntu; Güney Asya'daki en eski kent uygarlığı olan 'Harappa'ya ait, MÖ 2500 tarihli bir kil tablettir. Bu sembol ilginç bir şekilde, hem Orta Avrupa'da yaşayan Keltler'de, hem Antik Çin ve Tibet kültüründe hem de Budizm'de kullanılmıştır.

Genel anlamda bu düğüm; evrendeki iki karşıt güç (eril ve dişil enerji) arasındaki dengeyi sembolize eder. İç içe geçmiş iki kalp figürü ve başı sonu olmayan düğümüyle; iki aşık arasındaki sonsuz ve bozulmaz bağı, iki ruhun sonsuz birlikteliğini ifade eder. Ayrıca çiftlerin ağaca birlikte bu düğümü atması (Kelt), ellerinin bir bezle bağlanması (Hindu), gelinin kıyafetinin bu düğümle bağlanması (Roma) ve daha ileride yüzüklerin bu düğümle bağlanarak takılması gibi gelenekler yaratmıştır.

Meselesi:

Birisine aşkla bağlanmak, bağlılık yemini etmek gibi cümlelerin köklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Buyrun Avrupa ile Asya'daki kültürleri birbirine bağlayan bir düğüm. Buyrun tepside kurdeleli nişan yüzükleri... Dünya küçük, sevgi çok büyük bir şey. Hatta gözü aşktan başka bir şey görmez olanlar bile bu düğümün içindeki iki kalbi kolayca görebiliyormuş. Konuyu bağlamaya bile gerek yok, her şey ortada. İki kalp bir olunca halatlar düğüm, hayatlar düğün olurmuş diye bir kafiyeyle sonlandırmadan bırakmıyoruz tabii.

2 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla
2 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla