Trol Haçı (Kötülük Kapanı)

Trol Haçı (Kötülük Kapanı)

Keltler’de Koruma Meselesi

Şu anda Avrupa’da yaşayan tüm ırkların atası kabul edilen Keltler’in, İskandinav mitolojisine benzer inançları vardı, hatta Futhark isimli alfabeyi kullanıyorlardı. Bu kültüre ait Trol Haçı denilen bu tılsımın; binaları, insanları ve hayvanları, kötü yaratıklardan koruduğuna inanılırdı. Kötülüğü, kıvrımlarının içine hapsettiğine inanılan sembol, Avrupa kültürlerinde en fazla bilinen ve en sık kullanılan koruma sembolü olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Meselesi:

İçe dönen kıvrımla korunabileceğimizi öğrenince hemen denemelere başladık, en kıvrak deneklerde bile gereken koruyucu kıvrımı elde edemedik; size de bilgisini vermek istedik. Trol Haçı’nı kullanın. İnanın kıvrılmaktan daha kolay…

3 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla
3 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla