Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Satıcı Bilgileri

Ad Soyad/ Unvan:

Adres:

Vergi No:

Mersis No:

 

E-mail:           

Telefon:

Alıcı Bilgileri

Ad Soyad:

Adres:

Telefon No:

E-mail:

Ürün Bilgileri

Ürün Kodu:

Adet:

Ücret:

Notlar:

Ödeme Şekli

Iyzico sistemi üzerinden online ödeme yoluyla kredi/banka kartı ile peşin olarak gerçekleştirilir.

Genel Hükümler

 1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, yukarıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı ve Satıcı arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.
 3. Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 4. Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan veya teknik ve sistemsel hatalar sebebiyle güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Ürün’ün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da Satıcının tek taraflı bildirimi ile satış iptal edilir.
 5. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla, işbu madde düzenlenen hüküm ve şartlarda, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 6. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 7. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri “İade Faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 8. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve Satıcı tarafından hediye mahiyetinde gönderilen yan ürünler ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 9. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’ yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 10. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlü olup bu halde Satıcı’nın ürünü iade almama hakkı mevcuttur. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 11. Satıcı tarafından temin edilen ürün veya ürün gruplarının aşağıda yer alan hükümlere dahil olması hakkında Alıcı, cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu halde, cayma hakkı kapsamından Alıcı’dan gelecek her türlü talep Satıcı tarafından kabul edilemeyebilecektir.
  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
 12. İşbu Sözleşme hükümleri ve uygulamasına Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınırlar dâhilinde, Ürün’ü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 13. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından dikkatlice okunarak kabul edilmiştir.