Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

  1. Taraflar

İşbu Sözleşme, Mameks Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Mesele”) tarafından işletilmekte ve yönetilmekte olan www.mesele.com.tr  (“Platform”) üzerinden üyelik oluşturan ve ürün satın alan kişiler (“Üye”) ile Mesele arasında, Platform’a üyelik koşulları, kullanım şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

  1. Sözleşmenin Amaç ve Konusu

Sözleşmenin amacı, Platform üzerinden satılan ürün ve ürün gruplarının satış bedeli karşılığında Üyelerce satın alınması ve bu hususta uyulacak kural, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesine ilişkindir. Anılan hak ve yükümlülükler, tarafların Platform’u maksimum verim alarak ve amacına en uygun şekilde kullanmasını sağlamaya yöneliktir.

 

  1. Kullanım Şartları ve Üyelik

3.1.Üyelik

3.1.1.     Platforma üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kullanıcılar, üyelik için istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurarak Platforma üye olabilirler. Üyelik bilgilerinin gönderilmesi akabinde kullanıcıya SMS (veya e-mail) doğrulama kodu gelecektir. Bu kodun Platforma girilmesi ile üyelik işlemleri tamamlanmış olacaktır.

3.1.2.     Üyelerin, üyelik esnasında eksik, hatalı veya yanıltıcı bilgi vermesi halinde, bu nedenle doğabilecek sonuçlardan, zarar ve tazminat taleplerinden Mesele sorumlu olmayacaktır. Üyelik esnasında verilen bilgilerin eksik, hatalı ya da yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, Mesele’nun münferit kanaati doğrultusunda ilgili üyenin hesabı süreli veya süresiz olarak askıya alınabilir veya üyelikten tamamen çıkartılabilir.

3.1.3.     Mesele, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Üyeleri geçici veya süresiz olarak üyelikten uzaklaştırabilir veya üyelerin Platformdan yararlanmasına son verebilir.

3.2.Kullanım Şartları

3.2.1.     Platformun Özellikleri

3.2.1.1.Platform, Mesele tarafından satışa sunulan ve eşi benzeri olmayan farklı gruplardaki ürünlerin, her bir ürünün hikayesi anlatılarak Üyeler ile buluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Üye, Platforma üzerinden “Üye Ol” adımını takip eder ve istenen üyelik bilgilerini doldurarak üyelik aşamasını tamamlamış olur.

3.2.1.2.Platform, aynı zamanda satın alma yolu ile üyelik imkanı da sunmaktadır. Doğrudan satın alma adımlarını takip eden müşterilerimiz, bu aşamada görünen “Üye Ol” ekranına tıklayarak ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak Platform’a üyelik sağlama imkanına sahip olurlar.

3.2.1.3.    Üyeler, Platform üzerinden diledikleri zaman diliminde Platform’da satışa sunulan ürünleri satın alabilirler. Bununla birlikte, Mesele ile iletişime geçmek istedikleri her konuda Platform üzerinden dilek, talep ve önerilerini iletebilirler. Bu iletilerin şiddet, argo, hakaret, müstehcenlik içermesi halinde Mesele, -her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla- kullanıcı hesabını süreli veya süresiz olarak askıya alabilir, silebilir ve Platforma erişimini engelleyebilir.

3.2.1.4.     Platform üzerinden yapılacak satın alımlarda ve kart saklama alt yapısı olarak Iyzico ödeme sistemi kullanılır. Satın alma gerçekleştirilirken Üye’nin ilgili ödeme aracında kayıtlı olan telefon numarasına onay SMS gider. SMS içerisinde bildirilen kodun Platforma girilmesi halinde ödeme tamamlanır. Üyeler satın alma esnasında kart bilgilerini saklama seçeneğini tercih ederek bir sonraki alışverişlerinde aynı kart bilgisini kullanarak hızlıca satın alma işlemi yapabilirler. Bu halde, Üye açık rıza beyanı vererek kart bilgilerinin Platform üzerinden işlenmesine ve üyelik süresi boyunca veya kart bilgilerinin silinmesi talebinde bulunana kadar muhafaza edilmesine muvafakat etmektedir. Ödeme işlemleri esnasında, işlemin gerçekleştirilebilmesine ilişkin Üye’den istenen bilgilere ve kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.dir. Üye, işbu madde kapsamında bulunacağı hak ve taleplerinin tek muhatabının
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olduğunu, bu hususta Mesele’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.2.     Üyeler, Platform kapsamında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli eylem ve söylemlerde bulunamazlar. Herhangi bir kullanıcının Platform üzerinden diğer kullanıcılara veyahut Mesele’ya yönelik yürürlükteki mevzuata, genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde, Mesele’nun gerekli şikâyet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere başvurma hakkı mevcuttur.

3.2.3.     Mesele, Platform üzerinden farklı üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine ve/veya mecralara, dosyalara veya içeriklere yönlendiren bağlantı ("link") verebilir. Bu bağlantılar, Platform faaliyetleri kapsamında kullanıcılara fayda sağlayabileceği düşünülen bağlantılar olup, erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Anılan bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mesele’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.2.4.     Taraflar, Mesele’nin Platformu ve/veya Platform kullanıcılarının üyeliklerini her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın süreli veya süresiz olarak askıya alabileceğini, üyeliği sonlandırabileceğini ve Platforma erişimini engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesele, işbu Sözleşme’de düzenlenen şartların veya yürürlükteki mevzuat hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ederse, bu yönde gerekli inceleme ve soruşturmayı yürütebilir, üyeliği sona erdirmekte dahil olmak üzere gerekli her türlü aksiyonları alabilir. Bu husus Mesele’nin hakkı olmakla birlikte, Mesele üzerinde herhangi bir yükümlülük tesis etmemektedir.

3.2.5.     Platformda yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Mesele’ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Platformun ziyaret edilmesi, Platforma üye olunması ve/veya Platform hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Mesele dışındaki üçüncü kişilere herhangi bir hak tesis etmez.

3.2.6.     Platformda yer alan yazılı ve görsel bilgiler, içerikler, fotoğraf, makale, yazı ve videolar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform kullanıcıları gerek bu eylemler ile gerekse de başka yollarla Mesele ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Platformun bütünü veya bir kısmı başka mecralarda Mesele’nin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Aksi halde, Mesele bu nedenle uğrayacağı her türlü, doğrudan/ dolaylı zararını talep ve tahsil etme hakkına haizdir.

3.2.7.     Mesele, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Platforma üye olma aşamasında istenen ve Platform’da veri paylaşımı yapılmasına imkan veren alanlarda mevcut kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımakta olup, bunun haricinde ödeme işlemleri esnasında alınan ve/veya Üye tarafından kendi inisiyatifi ile paylaşılan, kaydedilen, işlenen, muhafaza edilen kişisel veriler bakımından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Platform üzerinden yayınlanan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, Üye tarafından verilen açık rıza, onay ve kabul beyanları bunların her biri için geçerli sayılmaktadır.

3.2.8.     Üyelere ve diğer Platform kullanıcılarına Mesele tarafından tanıtım, reklam, pazarlama, memnuniyet ölçümü ve bilgilendirme mail veya mesajları gönderilebilmektedir. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Platformun faaliyet gösterdiği her mecrada Mesele tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. Mesele’nin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üyelere dair kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı saklıdır.

3.2.9.     Mesele, her zaman herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşmeyi ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinleri kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler ve diğer Platform kullanıcıları ile ziyaretçileri belli aralıklarla bu metinleri kontrol ederek varsa yapılan değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1.     Üyeler, Platforma üye olurken kendisinden istenen bilgileri eksiksiz, tam ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek zarar ve uyuşmazlıklardan Üye sorumludur. Üye’nin Platforma üye olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış olduğunun tespit edilmesi halinde, Mesele tarafından üyeliği sona erdirilebilir veya askıya alınabilir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek zararlardan da Üye münferiden sorumludur.

4.1.2.     Üye, Platforma üye olurken işbu Sözleşme’de dahil olmak üzere Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni de dikkatlice okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Platform üzerinden üyelik oluşturması, anılan metinlerin kabul edildiği ve onaylandığı anlamına gelmektedir.

4.1.3.     Üye, Platforma üyelik esnasında şifre ve kullanıcı adının belirlenmesi ile korunmasından kendisi sorumlu olup, bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerektiğinin bilincindedir. Aksi halde, üyelik hesabının kendi kusuru nedeniyle üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Mesele bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat dahil olmak üzere uğrayacağı tüm zararları Üye’den talep etme hakkına sahiptir.

4.1.4.     Üye, Platform üzerindeki eylem ve aksiyonlarından, Mesele’ye veya sair üçüncü kişilere karşı münferiden sorumlu olduğunu, kendi eylemleri sebebiyle Mesele’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5.     Üye, Platform üzerinden yaptığı satın almaların ve ödeme işlemlerinin Iyzico tarafından gerçekleştirildiğini, ödeme işlemlerine karşı her türlü sorumluluğun Iyzico’ya olduğunu, bu hususta doğabilecek her türlü husumetin tek muhatabının Iyzico’ya olacağını ve bu kapsamda Mesele’den herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6.     Üye, Platformu kullanırken işbu Sözleşme’ye ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinlere uygun davranacağını, yürürlükteki mevzuat hükümlerine, ahlak ve etik kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, aksi halde bu sebeple doğacak her türlü hak ve taleplerden münferiden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.7.     Üye, Platform üzerinden yaptığı tüm satın almalara ilişkin satın alma işlemi esnasında onayladığı “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Ön Bilgilendirme Formu”nda yer alan hüküm ve şartların geçerli olduğunu, bu şartları ihlal etmesi halinde her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla Mesele’nin Platform üyeliğini tek taraflı olarak sona erdirme hakkına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Süre ve Fesih

Sözleşme, Platforma üyeliğin gerçekleştiği tarihte başlayacak olup üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdirilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üyeler, Platform üzerinde kullanıcı hesapları mevcut olduğu müddetçe Sözleşme’nin yürürlükte olduğunu kabul ederler. Mesele, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden Üye’nin kullanıcı hesabını tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 

  1. Mücbir Sebep

Taraflar, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve/veya yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Mesele nezdinde gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Mesele’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

  1. Muhtelif Hükümler

7.1.Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o hakkın (ilgili durumda ve/veya müteakip benzer ya da aynı durumlarda) kullanılmasından feragat edildiği anlamına gelmez.

7.2.  Üye, Mesele’nin önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini ya da borç ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez.

7.3.  Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Üyeler için kullanıcı hesaplarında yer alan adres bilgilerini değiştirmedikçe, Platformda mevcut adrese yapılacak tebligat ilgili Tarafa yapılmış sayılır. Tebligatlar, noter kanalı ile veya tarafların Platformda yer alan e-mail adreslerine gönderilen elektronik posta ile yapılır.

7.4.  Sözleşmenin herhangi bir maddesi, yürürlükteki mevzuat değişiklikleri veya yenilikleri ile yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Mesele, geçersiz kılınan maddenin yerine tek taraflı olarak duruma en uygun yeni bir düzenleme yapma hakkına sahiptir.

7.5.  İşbu Sözleşme’nin ekleri olan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ederler ve Sözleşme’nin yorumlanması ile uygulanmasında işbu Sözleşme tüm ekleri ile değerlendirilir. İşbu Sözleşme ile ekler arasında herhangi bir çelişki olması halinde öncelikli olarak Sözleşme hükümleri esas alınacaktır.

 

  1. Gizlilik

Taraflar, Sözleşmeye konu hizmetlerin alınması ve verilmesi esnasında birbirlerine ilişkin edindikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdürler. Mesele’nn, ilgili mevzuat ve içtihat hükümlerinden doğan gizlilik yükümlülüğünü işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında düzenlenmiştir. Taraflar, Sözleşme’yi onaylarken anılan metinlere de onay verdiklerini ve açık rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğü Sözleşme sona erse dahi devam edecektir.

 

  1. Uyuşmazlıkların Halli ve Uygulanacak Hukuk

12.1. Bu Sözleşme sebebiyle, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık yaşanması halinde öncelikle barışçıl yollarla, müzakere edilerek uyuşmazlığın çözülmesi amaçlanmaktadır. Uyuşmazlığın, bu yolla çözümlenememesi halinde taraflardan her biri 12.2. de düzenlenen yargı mercilerine başvurma hakkına haizdir.

12.2.İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

*İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilecektir.  Bu nedenle, anılan metnin belli aralıklarla gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini önermekteyiz.