Tılsımlı Şal

Tılsımlı Şal

Tılsımlı Şal Meselesi

Bu topraklarda sembolik anlamı en yüksek değerlerden biri olan Tılsımlı Gömlekler’e atıfta bulunan Mesele Tılsımlı Şal ile tanışın.

Osmanlı ile ünlenen fakat birçok İslam devletinin kullandığı Tılsımlı Gömlekler, aslında İslamiyet öncesinde de (Dede Korkut Hikayeleri’nde özel güçleri olan koruyucu gömleklerden sıkça bahsedilmiştir) Türk topluluklarında kullanılan kadim bir gelenektir. Dünyada en eski örneği MÖ 2852’ye tarihlenen Tılsımlı Gömlekler’e; Buda ve doktrinleriyle işlenmiş versiyonlarıyla Çin ve Hindistan’da da rastlanmış, ayrıca 19.yy’a tarihlenen İspanyol Kolonileri’ne ait örnekleri de bulunmuştur. Ancak en eskisi 15.yy’a ait olan günümüze ulaşmış 87 özel örneğiyle Osmanlı padişahlarına ait Tılsımlı Gömlekler hem en ünlü, hem de en özel tasarımlar olarak tarihe geçmiştir. Kişiyi nazara, hastalıklara ve türlü kötülüklere karşı koruduğuna ayrıca savaşta yenilmez kıldığına inanılan gömleklerde, ayetler, dualar ve semboller kullanılırdı. 8 bin çözgü iple dokunan gömleklerin yapımına, yıldızların konumuna göre ve özellikle ‘Eşref Saati’nde başlanır, ebced hesabıyla işlenerek, ortalama 3-4 senede tamamlanırdı.

Gizemlerini hala koruyan bu özel dokumalardan esinlenerek tasarladığımız Mesele Tılsımlı Şal’da; şifa, koruma, hayat, astronomi ve doğa sembollerinin yanı sıra Tılsımlı Gömleğe atfen geometrik desenler, uzun ömür için servi ağaçları, minyatür bulut motifleri ve Hüma kuşu da kullanılmıştır.)

5 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla
5 Ürün Bulundu
Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla